Zažij výšku

Byla sobota 12. listopadu a hodně z nás se rozhodlo jít do školy. Ne každý den se totiž naskytne možnost vyslechnout si přenášky o vysokoškolských oborech, které bychom v budoucnu rádi studovali. Přednášky nebyly ledajaké! Své studium nám přišli odprezentovat bývalí studenti našeho gymplu. Na své si díky širokému spektru oborů přišel snad každý.  

Hned ráno jsme si v přeplněné V6 vyplnili testy osobnosti. Na těch jsme si následně ukázali, že jsou často spíše zavádějící, než aby nám pomohly nahlédnout do naší mysli. Milovníci chemie se mohli něco přiučit na přednášce o tvorbě organických molekul a následné praktické části v laboratoři chemie, kde nám byly představeny důkazy přítomnosti kationtů kovů v různých roztocích. Nesmíme zapomenout na přednášku o molekulární biologii, která naplnila celou učebnu fyziky. Pro ty techničtější z nás nechyběly prezentace o diferenciálních rovnicích a výuce na Matfyzu, překladačích programů a tom, jak fungují. Jaká je vysokoškolská výuka techniky? I na to došlo. Ukázali jsme si, jak vypočítat zátěž na ose závodní motokáry.  

Ne všechny přednášky byly ale vědecky zaměřené. Proč nezkusit studium oboru umění? Dozvěděli jsme se klady a zápory takové školy i to, jak funguje umění v aktivismu. Následoval moderní tanec, fyzioterapie, kde jsme vyzkoušeli schopnosti našich chodidel, nebo výuka na soukromé škole zaměřené na audiovizuální tvorbu. 

Osobně myslím, že kdo si tyto přednášky přišel poslechnout, odnesl si alespoň trochu nových znalostí a třeba i větší rozhled nebo přímo jasnou vidinu toho, co by chtěl v budoucnu studovat. 

 

Martin Vrána