CHTĚLI POCHOPIT

usmyslíme si pochopit smysl mysli

promyslíme mysl sem a tam

až nakonec stát zůstane nám

najít smysl přitom neztratit mysl

smyslů se zbavit dobře se přitom bavit

uchopíme mysl úchopem

a jen hledíme na sebe

nechápavým pohledem

pochopíme že nikdy nepochopíme

nepochopitelné i občas pochopitelné

jež nás však hladí proti srsti

to už chápat nehodláme

ti co chápou dávno už neví

proč chtěli pochopit

tak nechápou proč chápou

protože na zlomku nekonečné noci

všichni stejně nazí

na smysl smyslu

nikdo z nás nenarazí

zůstáváme

nechápající

a začínáme chápat jaký to je nesmysl

 

Magdaléna Válková