Výstava soch v Rožnově pod Radhoštěm

Dne 20. července se v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnila vernisáž uvádějící výstavu Mladých vlků běhá v okolí tomto dosti. Tři mladé sochařky Kateřina Komm, Nikola Emma Ryšavá a Linda Wrong předvedly svá díla rozestavená v plenéru parku, vysvětlily v krátké řeči jejich význam a představily i samy sebe, svá studia, techniky a celkovou tvorbu. Vernisáži naštěstí přálo počasí, a tak si účastníci akce i náhodní příchozí mohli díla prohlédnout v příjemných podvečerních teplotách a za slunečného večera.

Kateřina Komm vytvořila sochy Karla a Marie, Ruta nebo Polož jí hlavu do klína, přičemž z materiálů používala především beton. Její tvorba je obrazem asociací různých vjemů a prožitků a odkazuje i na rodinné prostředí. Její socha Ruta, nacházející se za parkovým rybníčkem, je inspirována archeologickým nálezem z Číny – historickým vozem, jehož obraz autorka do sochy zakomponovala.

Její kolegyně Nikola Emma Ryšavá, pak upozornila zejména na svá díla Mae, Sebastian a Wolf man, která jsou vytvořena kombinovanou technikou (polyesterová pryskyřice, kov, laminát, akryl) a jsou inspirována, stejně jako její další tvorba, pohádkami a hororovými prvky. U sochy Sebastian se pak jedná o křesťanskou legendu. Autorka u soch používá výrazné barvy. Její další sochy v parku jsou Box a Bubble, se specifickým tvarem i barevností, odkazující na křehkost a samotu. Sochy autorka tvořila hlavně za covidové doby jako čerstvá absolventka Akademie umění.

Poslední autorka, Linda Wrong, představila sousoší LUV Bazar a sochu Golden Chainzz, na kterých velmi dlouho a usilovně pracovala. LUV Bazar je typický příklad tvorby autorky – figurální socha, tentokrát v reliéfním umístění. Golden Chainzz je pak specifická materiálem – polystyren a polyuretanová pěna a pohrává si s motivem, který už autorka dříve použila – se lvy.

Na co ale odkazuje výstava? Jedná se o inspiraci pohádkou z Rožnovska O vojákovi, synu kovářově – mladému vojákovi pomáhají zvířata plnit nadlidské úkoly: konkrétně vlk, lev a medvěd. Tyto bytosti je možné spatřit na již zmíněných sochách – Polož jí hlavu do klína, Wolf man a Golden Chainzz, které autorky vytvořily letos zvlášť pro rožnovskou výstavu. Celý projekt má symbolizovat paměť místa – jak individuální tak historickou. Sochy se nalézají u vchodu do parku a podél pěšin, za rybníkem nebo u cyklostezky, kde jsou vystaveny i textové objekty – útržky ze zmíněného příběhu.

Výstavu bylo možné si v parku prohlédnout od 20. července do 2. října 2022.

Eliška Punčochářová