Pomáhejme tam, kde je potřeba aneb Daruj srdce 2021

Jak zapojit mladé lidi do občanské společnosti? Podílejí se studenti dostatečně na spoluutváření veřejného prostoru? Mělo by být dobrovolnictví na středních školách povinné? I nad těmito otázkami jsme se mohly (já – Johana Valová, Klára Petřeková a Eliška Rozsypalová) spolu s dalšími studenty zamyslet na besedě „Mladí ladí občanskou společnost“, která se konala 10. listopadu 2021 v Knihovně Václava Havla v Praze. Příležitost zúčastnit se jí jsme dostaly díky zapojení se do 2. ročníku výzvy Daruj srdce, kterou nám představila paní učitelka Turzová. O co vlastně jde?

Výzva Daruj srdce je projekt organizovaný Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, jehož první ročník se konal v roce 2020 u příležitosti 30. výročí založení Výboru dobré vůle. Než se dostaneme k podrobnostem výzvy Daruj srdce, měli bychom si připomenout podstatné myšlenky a záměry celého Výboru.

Jak už z názvu vyplývá, zakladatelkou organizace byla Olga Havlová, která společně s přáteli z Charty 77 toužila po obraně nespravedlivě stíhaných lidí a počátkem roku 1990 s nimi založila již několikrát zmíněný Výbor dobré vůle. Dodnes je jeho cílem pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. Tuto vizi dodnes plní Monika Granja, současná ředitelka Výboru dobré vůle, která v odkazu Olgy Havlové pokračuje a společně s celým Výborem podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací. A teď zpět k nám a k výzvě Daruj srdce.

Hlavním cílem této výzvy je začlenění mladých lidí do občanské společnosti a přiblížení neziskového sektoru. Účastnit se mohl tým minimálně 3 studentů středních škol starších 15 let. Pro zapojení bylo nutné vyhledat neziskovou organizaci z našeho okolí, která pomáhá v sociální oblasti a potřebovala by pomoct po finanční stránce s něčím, co by usnadnilo a zlepšilo její fungování. Z přihlášených organizací se poté vybere deset, které získají finanční příspěvek ve výši až 20 000 Kč.

Mobilní hospic Strom života byl naší první volbou, tedy tou pravou organizací, pro niž jsme se o finanční pomoc rozhodly žádat. Těm z vás, kteří o Stromu života zatím neslyšeli: jedná se o mobilní hospic s centrem v Novém Jičíně, který umožňuje těžce nemocným lidem (samozřejmě i dětem) zemřít doma mezi svými nejbližšími. Kromě zdravotní a terénní odlehčovací služby je jeho nedílnou součástí také odborné sociální poradenství, jež poskytuje podporu nejen nemocným, ale především pečujícím a pozůstalým. Zároveň provozuje Dětský klub Stromeček, kde se setkávají děti, které ztratily někoho blízkého. Právě do něj jsme si přáli, aby se naše případné získané finance investovaly. Ať už by došlo ke zvelebení prostoru tohoto klubu, nebo by se nakoupily nové pomůcky, vždy by to snad alespoň trošku mohlo dětem pomoci během jejich těžkého období.

Do centra Stromu života v Novém Jičíně jsme se jely osobně podívat, abychom zjistily, jak tam vše funguje (jejich převážná činnost je však v terénu) a mohly se dozvědět spoustu nových informací. Za nás za všechny musím říct, že už jen samotná návštěva pro nás byla velmi silným zážitkem a v mnohých věcech nám otevřela oči, ale o tom zase příště.

Jak to tedy všechno dopadlo? K našemu překvapení jsme i my byly mezi deseti vybranými organizacemi a besedu, během níž měly být právě tyto organizace představovány a oceňovány, jsme si nemohly nechat ujít. Do Prahy jsme vyrazily společně se zástupkyní Stromu života Hanou Vavrečkovou a s paní Turzovou. Během besedy, již moderovala patronka projektu – herečka Kateřina Pechová, proběhlo celé zhodnocení letošní výzvy, které se celkem zúčastnilo 111 studentů v 28 týmech. Společně s ostatními studenty jsme sdíleli zkušenosti a dojmy ze spolupráce s neziskovými organizacemi a diskutovalo se i o velmi aktuálních společenských otázkách týkajících se právě zapojování mladých do společnosti, dobrovolnictví a charit. Poděkování patřilo všem zapojeným studentům. Setkání s organizátory výzvy i s dalšími nadšenými studenty v prostorách autentické Knihovny Václava Havla bylo velmi příjemné. Z výzvy jsme měly velkou radost a doufáme, že finance alespoň v malé míře Stromu života pomohou.

Tento projekt přinesl pomoc jiným, ale také dal mnohé nám. Myslím si, že přesně takto by to mělo s těmito aktivitami a dobrovolnictvím obecně být. Přestože pomáháte druhým, získáváte obrovské zkušenosti také vy.

Mé psaní bych ráda zakončila slovy Václava Havla, jež v sobě nesou část poslání Výboru dobré vůle a nad nimiž bychom se měli všichni zamyslet. „Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ Pojďme se tedy všichni společně vydat vstříc dobru a zkusme darovat srdce tam, kde bude bít pro někoho, kdo jej opravdu potřebuje.

 

Johana Valová