Bažanťák pro 1.A8

Na počátku letošního září vypukla na naší škole závažná epidemie záhadné a dosud nepojmenované nemoci. Její příznaky jsou různé: od svalové atrofie, rytmických záškubů nervů, až po dermatologické obtíže. Naštěstí, díky vysoké vzdělanosti a kvalifikovanosti třídy 8.A8, jejíž výzkumné projekty již nesčetněkrát zachránily zdraví místních obyvatel, byl po nepříliš dlouhém výzkumu, objeven lék. Žlutá směs extrahovaná z moči imunních subjektů byla podána všem studentům i rezidentům školy ještě před nástupem druhé vlny nemoci. Epidemie tak téměř zanikla. Nicméně studenti 1.A8 navrátivší se z adaptačního kurzu, termín vakcinace propásli. A tak bylo na mazácích z 8.A8, aby mladé bažanty zachránili. 

Ale jak poznat, že student 1.A8 je skutečně Gymplák, a že si tedy zaslouží lék? Inu to už bylo na bažantech. Maturanti pro ně připravili sestavu náročných úkolů, při jejichž splněním dostali indicie. Ty je vedly až k nalezení léku, který si pak mohli sami aplikovat. 

Při úkolech byla procvičena jejich přesnost (hod na světélkující cíl v naprosté tmě), motorické schopnosti (pohybové aktivity spojené s kvalitní hudbou) či sílu hlasivek (karaoke) a odvahu (nechali své ruce projít pekelným ohněm). V průběhu pátrání se jejich příznaky zlepšovaly či zhoršovaly na základě jejich výkonu a příjmu dopingových látek v podobě monosacharidů. Po dlouhé a vyčerpávající cestě se studenti dostali k léku, zbavili se všech příznaků a zcela se vyléčili. 

Následně, jako výstrahu, obdrželi i desatero, jehož dodržováním předejdou nové nemoci. 

 

Desatero správného bažanta

1.Toaletní papír nepokradeš!

2.Český jazyk slušný užívej a vyňatá slova zamkni v ústech svých! Říká se bychom, ne bysme. 

  1. Zbytečně nepanikař nad učivem (bude hůř)!

4.Školní majetek jest neposkvrnitelný – škrábance a čmáranice si dělej do sešitu! Prokopneš-li dveře od toalety, budou ti zabaveny. 

5.Studovna je svatým místem pro maturanty nebo vyšší gympl – vyvaruj se tedy vstupu do ní!

6.Ke spolužákům úctu měj, strávíš s nimi ještě času mnoho!

7.Pozdrav nezabije tě – častuj jím učitele, paní uklízečky, paní kuchařky i pana školníka!

8.Přezůvky řádné nositi budeš!

9.Ticho v průběhu hodiny zachováš!

10.Maturant, toť bytost svatá – když prochází, místo mu uvolni a nebrblej, že na obědě má vždy přednost. I tebe jednou stihne trest maturity, na to pamatuj!

 

Eliška Punčochářová