Maraton psaní dopisů

Náš časopis již před dlouhou dobou kontaktovala Amnesty International s prosbou, jestli bychom o jejich aktivitách nenapsali v rámci nového čísla. Nicméně já jsem se tak dozvěděla o lidskoprávní akci Maraton psaní dopisů, kterou Amnesty inzerovala na svých stránkách. Proto jsem se rozhodla zorganizovat Maraton i na naší škole.

Původní termín pro přihlášení do soutěže byl do 21. listopadu. Po této uzávěrce jsem ke svému překvapení zjistila, že mezi zájemce patří téměř celá tříd 7.A8, tedy má vlastní třída. Plán se tedy změnil a akce se naplánovala na hodiny mediální výchovy, kde přímo zapadaly do výukového plánu.

Psaní dopisů se uskutečnilo ve dvou etapách a to dne 26. listopadu a 2. prosince. V první hodině byli studenti seznámeni s akcí jako takovou a s myšlenkou Amnesty International (prostřednictvím videa, ačkoliv nemělo díky nefunkčnímu zvuku kýžený efekt). Studenti obdrželi předtištěné materiály – karty případů, vzorové dopisy a adresy.

Druhou hodinu studenti dopisy sepsali. Někteří jen jeden dopis, jiní jich sepsali i plných šest (tolik případů letos Amnesty vybrala). Celkem 24 žáků vytvořilo 36 dopisů, z nich poslali 3 Bernardovi Caal Xolovi (Guatemalský eko-aktivista), 3 Ciham Ali (ztracená dívka z Eritrei), 5 organizaci Sphera (organizace chránící LGBT komunitu), 5 Mohamedu Bakerovi (egyptský právník), 9 Čang Čan (čínská novinářka) a 11 Mikitovi Zalatarouovi (nespravedlivě odsouzený chlapec z Běloruska).

Něco málo k jednotlivým případům:

Bernard Caal Xol je Guatemalský eko-aktivista. Především se snaží chránit řeku (je navíc členem domorodých Mayů, pro které je posvátná), na které má být vystavěná vodní elektrárna, což citelně zhorší kvalitu její vody. Bernard byl za své protesty uvězněn na sedm let do vězení.

Shang Shan, nebo počeštěle Čang Čan, je čínská novinářka. Vydala se hledat informace o původu covidu-19 do Wu-chanu a psala články o situaci v Číně. Za to byla odsouzena na čtyři roky. V průběhu jejího pobytu ve vězení držela protestní hladovku. Její stav se natolik zhoršil, že byla upoutána na kolečkové křeslo a místní doktoři ji přesto odmítají pomoci.

Mohamed Baker je egyptský právník. Často pomáhal lidem v těžkých situacích a obhajoval u soudy klienty, které nikdo jiný hájit nechtěl. Díky své aktivitě a pomoci utlačované části obyvatelstva byl zatčen a uvržen do vězení. Nicméně stále ještě nedošlo ani k řádnému soudnímu procesu a Mohamed je ve strašných podmínkách stále vězněn.

Ciham Ali, americká občanka žijící v Eritrei je od roku 2012 nezvěstná. Její otec, bývalý ministr zahraničí Eritree, byl nucen odejít s rodinou do exilu. Nicméně Ciham byla při přechodu hranic zadržena a od té doby o ní rodina nemá jedinou zmínku.  

Ukrajinská LGBT organizace Sphera a především její představitelky Anna a Vira se staly v poslední době terčem nenávistných útoků ze strany vandalů i policie. Jejich budovu opakovaně ničí a slovně i fyzicky na členy organizace útočí agresoři. Vláda však doposud nezasáhla.

A asi nejhorší případ: Mikita Zalatarou, nezletilý chlapec, který byl obviněn z účasti na protestech v Bělorusku (konkrétně za vandalismus), nicméně nespravedlivě – protestu se ani neúčastnil. Mikita byl mučen a nakonec odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody.

Pokud by měl někdo ze čtenářů chuť akce se sám zúčastnit, zde je krátký návod:

  1. Jděte na stránky Amnesty International o psaní dopisů (https://maraton.amnesty.cz/jak-se-zapojit).
  2. Zaregistrujte se.
  3. Buď zatrhněte, že chcete uspořádat podobnou akci, nebo napsat dopis sám/sama.
  4. Najděte se potřebné materiály ke psaní dopisů a karty osob, kterým se letos dopisy píšou. Jsou k dispozici zdarma.
  5. Vyberte si osobu, napište dopis (doporučuje se vlastnoručně a s podpisem).
  6. Buď odešlete dopis přímo na adresu, kterou naleznete rovněž v materiálech, nebo na adresu Amnesty International v ČR – Kodaňská 1441/46 ;101 00 Praha.

Eliška Punčochářová